Guía Inspección Técnica de Edificios
Punto Habitat Inmobiliaria Barcelona

Guia Inspecció Tècnica d’Edificis

Guia Inspecció Tècnica d'Edificis

Definició de l'Inspecció Tècnica d'Edificis

Guia sobre l’Inspecció Tècnica d’Edificis: l’ITE és un informe tècnic que evalua l’estat de conservació, els desperfectes i les millores necessàries als edificis. A través d’una inspecció visual, es descriuen les condicions de l’immoble, les possibles causes dels problemes i les solucions que es requereixen per a solucionar les deficiències trobades.

Normativa regulatòria de l'ITE

L’Inspecció Tècnica dels Edificis ve regulada pel text refòs de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Aquest cos legal es desenvolupa a cada comunitat autònoma per les seves respectives lleis, a més de les ordenances municipals de l’indret on es trobi la finca.

Guía Inspección Técnica de Edificios

Obligatorietat de l'ITE

La norma general diu que l’ITE és obligatòria per als edificis amb més de 50 anys. Ara bé, en molts casos aquest termini es redueix. Per exemple, a la ciutat de Barcelona l’ITE és obligatòria en el moment en què la finca arriba als 45 anys.

A partir de la primera inspecció, l’edifici haurà de tornar a passar una revisió, al menys, cada deu anys.

Tècnics facultats per a emetre una ITE

Qualsevol professional que compti amb una titulació acadèmica que l’habiliti per a la redacció d’un projecte o direcció d’obra. En la majoria dels casos, el treball és realitzat per un arquitecte o arquitecte tècnic.

Continut de l'Inspecció

A grans trets, el tècnic que realitza l’ITE examina els següents aspectes de l’edifici:

  1. Estructura.
  2. Façanes
  3. Cobertes
  4. Patis
  5. Escales
  6. Instal.lacions comunes
  7. Terrats
  8. Ràfecs, cornises i volades
  9. Instal.lacions de fontaneria i sanejament
  10. Certificat Energètic de l’Edifici

No superació de l'ITE

En cas de no superar l’ite, s’han de prendre mesures per a corregir les deficiències trobades. Serà la comunitat de propietaris o propietari únic de la finca qui haurà d’iniciar la contractació i subsanació dels defectes recollits en ella.

Règim Sancionador ITE

Si un edifici no supera l’ITE i la comunitat de propietaris no actua amb dil.ligència per a realitzar les reparacions necessàries, es poden arribar a imposar multes que varien depenent de la normativa local aplicable en la que radica l’inmmoble.

Cas de no superar l’ITE, s’han de prendre mesures per a corregir les deficiències trobades. En situacions greus, es pot arribar a la declaració de ruïna de l’edifici.

Guia Inspecció Tècnica d'Edifici: Dubtes sobre l'ITE

Si inicies o estàs en procés de vendre o comprar un pis a Barcelona, és de vital importància que recopilis tota l’informació relativa a l’ITE de l’edifici en què radica l’immoble.

Inmobiliaria en Barcelona desde 1995

PUNTO HABITAT Sant Joan

Més informació sobre la situació del
mercat immobiliari a Barcelona

Contacta amb nosaltres per a resoldre qualsevol dubte sobre el mercat immobiliari a Barcelona.

Si prefereixes un assessorament personalitzat, visita’ns a les nostres oficines. T’hi esperem.

OFICINA PUNTO HABITAT SANT JOAN

OFICINA PUNTO HABITAT GAUDÍ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Otras entradas relacionadas

Compare listings

Compare