Ley de Vivienda: medidas de aplicación inmediata
Punto Habitat Inmobiliaria Barcelona

Ley de Vivienda: mesures d’aplicació inmediata

Ley de Vivienda: medidas de aplicación inmediata

Ley de Vivienda: mesures d'aplicació inmediata
La ley de Vivienda entra en vigor el 26 de maig del 2023 però la seva aplicació es realitzarà de manera GRADUAL.

La Ley de Vivienda tindrà una aplicació GRADUAL així que, a continuació us detallem en aquest article quines són les mesures d’aplicació INMEDIATA

Aquesta mesura es recull a la Disposició final primera, apartat quart.

A partir d’ara, la propietat haurà d’assumir els honoraris per intermediació.

Tota aquesta informació mínima, tant en les operacions de compra com en les de lloguer d’habitatge es podrà requerir a l’agent immobiliari ABANS de la formalització de l’operació i de l’entrega de qualsevol quantitat a compte.

A continuació, enumerem quina serà aquesta informació mínima:

  • Identificació del venedor o arrendador
  • Condicions econòmiques de l’operació: preu total i conceptes inclosos així com les condicions de finançament si les hagués.
  • Característiques essencials de l’habitatge i l’edifici: Cèdula d’habitabilitat, superfície i antiguitat de l’edifici, CEE, informació registral i limitacions a la propietat si aquestes existissin.

Segons la Disposició final sisena, durant el 2023, es manté el límit del 2%.

Segons la Disposició final primera, apartat u de la Ley de Vivienda, si l’arrendador és un GRAN TENIDOR, l’arrendatari, finalitzades les pròrrogues obligatòries o tàcites, tindrà dret, si ho sol.licita, a una pròrroga extraordinària d’un any quan un informe de serveis socials així ho acrediti.

Aquesta pròrroga s’allargarà fins els tres anys a les zones tensionades.

No s’admetran demandes de desnonament fins que no es compleixin els següents termes:

  • Fins que s’aclareixi si l’immoble constitueix l’habitatge habitual de qui l’ocupa.
  • El propietari haurà de declarar si és gran tenidor o, en cas contrari, demostrar que no ho és.
  • En el supòsit de ser gran tenidor, haurà d’acreditar que qui resideix al seu habitatge no és una persona vulnerable. Cas de ser-ho, haurà de provar que s’ha realitzar un procés de mediació previ a l’interposició de la demanda.

A mida que es vagi implementant i desenvolupant el redactat de la Ley de Vivienda, un anirem informant de la casuística de la seva aplicació així com de totes les novetats que comporta la seva aplicació.

Ley de Vivienda: solicítanos toda la información

PUNTO HABITAT és una immobiliària fundada l’any 1995 experta a toys els districtes i barris de Barcelona.

Visíta’ns a les nostres oficines o contacta amb nosaltres si vols rebre un assessorament personalitzat en la venda o lloguer del teu immoble.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Otras entradas relacionadas

Reunión API Alquiler Temporal

Reunió API Lloguer Temporal

Conclusions derivades de la reunió dels API de Barcelona sobre la nova regulació del lloguer temporal Reunió API Lloguer Temporal: després de

Regulación Alquiler Temporal Barcelona

Regulació Lloguer Temporal Barcelona

Lloguer Temporal a Barcelona: Canvis Legals i Obligacions Regulació Lloguer Temporal Barcelona: Decret-llei sorpresa. Avui, 24 d’abril del 2024, el Govern de

Compare listings

Compare