Pisos vendidos Barcelona 2023
Punto Habitat Inmobiliaria Barcelona

Pisos Venuts Barcelona 2023

Pisos Venuts Barcelona 2023. Estadístiques per Districte

Pisos Venuts a Barcelona el 2023

A quin districte de Barcelona es van vendre més pisos?

Va ser similar l’evolució del preu €/m² a tots els districtes de Barcelona?

Quin és el barri més car de Barcelona?

Al present article respondrem a aquestes i altres qüestions relatives a l’evolució de les compravendes al mercat residencial de Barcelona durant l’exercici 2023.

Per què aquest resum ara? No és una mica tard?

No.

Per a poder oferir-vos l’informació completa, hem d’esperar el moment en què el Col.legi de Registradors de la Propietat volca les dades del darrer trimestre de l’any.

Els nostres estudis SEMPRE es realitzen en base a les dades proporcionades per aquest organisme ja que és l’únic que ens pot abastir de les dades reals sobre les compravendes realitzades en un període i lloc determinats: tant el nombre d’unitats enregistrades com el preu pel qual van ser inscrites.

Quin és el Districte de Barcelona on es van vendre més pisos?
I al que menys?

Pisos Venuts a Barcelona 2023

Districtes

Un any més, l’Eixample és el districte de Barcelona on més transaccions es realitzen, encara que observem un lleuger retrocés respecte a 2022 ja que passem de les 2469 venudes a aquest any a les 2294 venudes el 2023.

També repeteix Les Corts el 2023 com el districte de Barcelona on menys compravendes de pisos es van realitzar: el nombre de transaccions també va disminuïr respecte el 2022, passant de 640 a 571 el 2023.

Els únics districtes, dels deu que composen Barcelona, que mostres un lleuger augment de compravendes respecte a l’exercici anterior són dos: Ciutat Vella i Sant Andreu.

En el cas de Ciutat Vella, passa de 1202 unitats venudes a 1268. Sens dubte, la demanda extrangera ha estat la que ha mantingut el nombre de compravendes respecte de l’any anterior en aquest districte de la ciutat Comtal.

D’altra banda, el districte de Sant Andreu, on passem de 999 compravendes registrades el 2022 a 1131 el 2023.

Al següent gràfic podeu compravar quines han estat les variacions interanuals als deu districtes de Barcelona.

Pisos Venuts a Barcelona 2022 vs 2023

Districtes

Quin ha estat el factor determinanat per a que minvi el nombre de compravendes registrades el 2023?

Sense cap mena de dubte, les contínues pujades del tipus d’interès per part del Banc Central Europeu amb la finalitat de controlar l’escalada de l’inflació han estat determinants en l’evolució de les compravendes a Barcelona.

Si afegim l’enduriment, per part de les entitats financeres, de les condicions per a l’accés al crèdit amb la finalitat de tenir sota control la mororisat i el risc als seus balanços, tenim com a resultat aquesta lleugera disminució del nombre d’unitats venudes el 2023.

Pisos Vendidos Barcelona 2023

Quin ha estat el preu de tancament €/m² a les compravendes de pisos realitzades el 2023?

Ja hem analitzat el nombre de transaccions realitzades a Barcelona durant el 2023.

A continuació, analitzem la quantitat per €/m² que el comprador ha pagat a cada districte de la ciutat Comtal.

Insistim de nou: t’oferim les dades que accedeixen al Registre la la Propietat que són les úniques a partir de les quals us podem oferir una radiografia exacta del mercat immobiliari barceloní.

Preu Venda €/m² Barcelona

Districtes Barcelona

Sarrià – Sant Gervasi és el districte més car de Barcelona: 5.804 €/m² però no té “l’honor” de comptar amb el barri més car de la ciutat Comtal. Aquest no es troba a la zona alta, sinó a l’extrem més allunyat de la mateixa: es tracta de Diagonal Mar i El Front Marítim, dins del districte de Sant Martí, en el qual l’any 2023 es van pagar 5.854 €/m² de mitjana per cada m² d’habitatge residencial.

A l’altre extrem, el districte de Nou Barris, que presenta un preu mitjà de tancament de 2.655 €/m².

Vender tu piso en Diagonal Mar Barcelona

I l'evolució de vendes i preu €/m² de cada barri?

En aquest article us hem ofert una visió sectoritzada per districte de l’evolució de preus i nombre de compravendes a Barcelona durant el 2023.

Sabem que us serà de gran utilitat saber com ha evolucionat el nombre de compravendes i el preu €/m² al vostre barri, per això, a les següents entrades us proporcionarem una anàlisi detallada de cada districte de Barcelona, barri a barri.

Per què realitzarem aquest estudi? Perquè, a mols districtes, existeixen grans diferències entre barris i volem oferir-te una informació detallada del teu.

Per exemple, al Disctricte de l’Eixample, ens trobem amb què el preu de tancament €/m² ha estat de 4.942 Euros l’any 2023, essent de 5.813 €/m² al barri de la Dreta de l’Eixample, mentre que al barri de Sant Antoni ha estat de 4.387 €/m².

Algun dubte sobre la venda del teu pis a Barcelona?

Segueix aquest enllaç per a saber com treballem o contacta amb nosaltres per a rebre un assessorament professional.

Vols obtenir una Valoració Online del teu pis en Menys de 2 Minuts?

Fes servis el nostre Valorador Online

Vols una Valoració Presencial (i exacta) del teu pis a Barcelona?

Contacta amb nosaltres

Realitzarem una valoració in situ del teu pis i prepararem un estudi de mercat per a que puguis saber per quant pots vendre el teu pis a Barcelona. GRATUÏT.

Inmobiliaria en Barcelona desde 1995

PUNTO HABITAT Sant Joan

Més informació sobre la situació del
mercat immobiliari a Barcelona

Contacta amb nosaltres per a resoldre qualsevol dubte sobre el mercat immobiliari a Barcelona.

Se prefereixes un assessorament personalitzat, vine a les nostres oficines: t’hi esperem.

OFICINA PUNTO HABITAT SANT JOAN

OFICINA PUNTO HABITAT GAUDÍ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Otras entradas relacionadas

Compare listings

Compare