Regulación Alquiler Temporal Barcelona
Punto Habitat Inmobiliaria Barcelona

Regulació Lloguer Temporal Barcelona

Lloguer Temporal a Barcelona: Canvis Legals i Obligacions

Regulació Lloguer Temporal Barcelona: Decret-llei sorpresa.

Avui, 24 d’abril del 2024, el Govern de la Generalitat ha anunciat, per sorpresa, l’aprovació d’un Decret-llei amb l’objectiu de regular el Lloguer Temporal.

Aquest Decret-llei modifica parcialment la Llei d’Habitatge Catalana de 2007.

A continuació, us exposem una a una les principals novetats.

Para ver la versión en CASTELLANO, haz click aquí

Regulación Alquiler Temporal Barcelona

Quan entra en vigor la nova regulació del Lloguer Temporal a Barcelona?

La normativa entrarà en vigor el dia 26 d’abril, un cop publicat el Decret-llei al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Al tractar-se d’un Decret-llei, aquest hauria de ser convalidat o derogat al Parlament de Catalunya dins dels següents 30 dies hàbils però, al celebrar-se eleccions el proper 12 de maig i estar disolta la Cambra, és molt probable que sigui la Diputació Permanent del Parlament qui s’encarregui d’aquest tràmit.

Quin tipus de lloguer serà considerat temporal?

Sols l’ús turístic o recreatiu podrà ser considerat con a lloguer temporal.

Un lloguer amb una estància limitada per motius d’estudis, treball o estància per raons mèdiques NO serà considerat com a lloguer de temporada sino com un lloguer que cobreix la necessitat d’habitatge permanent de manera que estaran subjectes a la regulació de la LAU y la Ley de Vivienda.

Regulación Alquiler Temporal Barcelona

Conseqüències de l'inclusió del lloguer temporal en la regulació LAU

  1. L’arrendador haurà de documentar el motiu de la temporalitat en dipositar la fiança a l’INCASOL (Institut Català del Sòl).
  2. Si l’immoble es troba en zona tensionada, la renda a sol.licitar es trobarà subjecta a la regulació de preus que estableix l’Index del Ministerio de Vivienda.
  3. Els honoraris de l’immobiliària, cas que existeixin, hauran de ser abonats per l’arrendador.

Règim sancionador per incompliment del Decret-llei de regulació del Lloguer Temporal

Els propietaris que incompleixin el límit de rendes s’enfrontaran a sancions que oscil.len entre els 3.000 i els 90.000 Euros.

  • Infracció molt greu: si es realitza un lloguer temporal per un import que superi en un 30% el límit establert per la Ley de Vivienda o fa constar una causa falsa de temporalitat, el propietari podrà rebre una sanció que oscil.larà entre els 90.001 i els 900.000 Euros.
  • Infracció greu: si la renda percebuda supera entre un 10 i un 20% l’establerta pel Ministerio de Vivienda, no s’especifica la finalitat del lloguer o es repercuteixen a l’arrendatari les despeses d’agència, el propietari podrà ser sancionat amb una multa que oscil.larà entre els 3.000 i els 9.000 Euros.
  • Infracció lleu: si en un contracte, ja sigui temporal o de llarga durada, no hi consta el preu de referència, el de la darrera renda o la condició de gran tenidor en el supòsit que l’arrendador ho sigui, la propietat podrà rebre una multa d’entre 3.000 i 9.000 Euros.

En les properes hores realitzarem una reunió informativa al Col.legi d’APIs de Barcelona i us mantindrem informats puntualment sobre les conseqüències inmediates que comportarà la publicació i entrada en vigor d’aquest Decret-llei.

Com hem comentat en l’introducció, hi quep la possibilitat que la regulació continguda en aquest Decret-llei sols estigui vigent durant uns dies en el supòsit que no sigui validada pel Parlament o la Diputació Permanent.

En qualsevol cas, entenem que la seva aplicació ja sigui temporal (mai millor dit) o indefinida, pot generar molts dubtes i inseguretat jurídica. És per això que restem a la vostra disposició per a que contacteu amb nosaltres si voleu realitzar qualsevol consulta.

Inmobiliaria en Barcelona desde 1995

PUNTO HABITAT Sant Joan

Més informació sobre la situació del
mercat immobiliari a Barcelona

Contacta amb nosaltres per a resoldre qualsevol dubte sobre el mercat immobiliari a Barcelona.

Si prefereixes un assessorament personalitzat, acudeix a les nostres oficines: t’hi esperem.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Otras entradas relacionadas

Reunión API Alquiler Temporal

Reunió API Lloguer Temporal

Conclusions derivades de la reunió dels API de Barcelona sobre la nova regulació del lloguer temporal Reunió API Lloguer Temporal: després de

Pisos vendidos Barcelona 2023

Pisos Venuts Barcelona 2023

Pisos Venuts Barcelona 2023. Estadístiques per Districte Pisos Venuts a Barcelona el 2023 A quin districte de Barcelona es van vendre més

Compare listings

Compare