Reunión API Alquiler Temporal
Punto Habitat Inmobiliaria Barcelona

Reunió API Lloguer Temporal

Conclusions derivades de la reunió dels API de Barcelona sobre la nova regulació del lloguer temporal

Reunió API Lloguer Temporal: després de la reunió mantinguda el passat divendres 26 d’abril amb el Consell Jurídic del Col.legi d’Agents de la Propietat Immobiliària del qual formem part, procedim a transmetre-us l’informació i conclusions a les que vam arribar.

Para ver la edición en CASTELLANO, haz click aquí

Nova Regulació Lloguer Temporal: Normativa amb data de caducitat?

Tal i com us vam avançar el passat divendres, la regulació del Lloguer Temporal s’ha disposat mitjançant Decret-llei emès per part del Govern de la Generalitat.

Com ja us vam explicar, es tracta d’un mecanisme del que disposa el Govern per tal de regular situacions d’urgència però sense que el seu contingut pugui escapar del posterior control en seu parlamentària. Al trobar-se disolta la Cambra catalana com a conseqüència de la celebració d’eleccions al Parlament el proper 12 de de maig, serà la Diputació Permanent la que hagi d’encarregar-se de validar o no el Decret-llei dins dels 30 dies hàbils següents a la seva publicació. Així, aquest organ disposarà, com a màxim, fins el 7 de juny per a validar o fer decaure la regulació recollida en aquest Decret.

En resum:

  • El proper 7 de juny sabrem si el Decret-llei que regula el lloguer temporal s’incorpora de manera indefinida a l’ordenament jurídic o, pel contrari, decau perquè no aconsegueix la majoria simple dels vots emesos en la validació que es realitzarà a la Diputació Permanent. En el supòsit que aquesta no es pronunciés dins del termini estipulat (30 dies hàbils des de a publicació del Decret-llei) aquest també decauria.
  • Posicionament de la resta de forces polítiques: durant la reunió se’ns comunica que el Col.legi d’APIs ha contactat amb representants de les principals forces polítiques que concorren a les properes eleccions catalanes per tal de conèixer quin serà el seu posicionament envers la votació. La resposta és majoritària en el sentit que no recolzaran la serva validació i que, per tant, la normativa decaurà a partir del 7 de juny.
Reunión API Alquiler Temporal

Preguntes que ens heu traslladat amb motiu de l'entrada en vigor del Decret-llei que regula el Lloguer Temporal

Vigència del Decret-llei

Hem de tenir present en tot moment que, mentre estigui en vigor, haurem d’atenir-nos a allò que disposa, de manera que qualsevol lloguer de caràcter temporal que es formalitzi, haurà de regir-se per les disposicions contingudes en aquest.

Com afectarà als contractes vigents?

En res.

Tots aquells contractes signats amb anterioritat a l’entrada en vigor del Decret-llei NO ES VEURAN AFECTATS per aquesta normativa de manera que es continuaran regulant a l’ampara del seu contingut, de la LAU i del Codi civil.

Què es considera Lloguer Temporal?

Sols aquells que es concloguin per a ús recreatiu o turístic.

En els supòsits que se celebri l’arrendament perquè a l’arrendatari li calgui l’habitatge per motius d’estudis, treball o estàncies mèdiques NO serà considerat un lloguer temporal. L’únic “avantatge” del que disposarà l’arrendador en aquests supòsits és que podrà celebrar contractes per estàncies curtes de temps sense que es vegi obligat a complir els períodes establerts per la LAU. La resta de normativa aplicable (limitació de preus, pagament dels honoraris per part del propietari,…) serà la mateixa que per a un lloguer de llarga estada.

Si el meu pis ha estat llogat sota la modalitat de temporada, puc prendre com a preu de referència el preu que es va pactar a aquell contracte un cop torni a llogar aquell habitatge?

NO. Si el pis ha estat llogar sota aquesta modalitat, la renda estarà limitada pel Sistema Estatal de Referència de Preus del Ministerio de Vivienda.

Sols en el supòsit que, durant els darrers cinc anys, s’hagués celebrat un contracte de llarga estada ens podríem acollir a la renda pactada en ell, afegint les actualitzacions que s’hagin produït.

Propera Reunió APIs Lloguer Temporal

Tant si el Decret-llei s’acaba validant com si decau, us mantindrem informats puntualment.

Com ja heu fet molts de vosaltres, no dubteu en contactar-nos per a resoldre qualsevol dubte. Restem a la vostra disposició.

Inmobiliaria en Barcelona desde 1995

PUNTO HABITAT Sant Joan

Més informació sobre la situació del
mercat immobiliari a Barcelona

Contacta amb nosaltres per a resoldre qualsevol dubte sobre el mercat immobiliari a Barcelona.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Otras entradas relacionadas

Regulación Alquiler Temporal Barcelona

Regulació Lloguer Temporal Barcelona

Lloguer Temporal a Barcelona: Canvis Legals i Obligacions Regulació Lloguer Temporal Barcelona: Decret-llei sorpresa. Avui, 24 d’abril del 2024, el Govern de

Pisos vendidos Barcelona 2023

Pisos Venuts Barcelona 2023

Pisos Venuts Barcelona 2023. Estadístiques per Districte Pisos Venuts a Barcelona el 2023 A quin districte de Barcelona es van vendre més

Compare listings

Compare