Visado nómadas digitales en España
Punto Habitat Inmobiliaria Barcelona

Visat per a nòmades digitals a Espanya

Visat per a nòmades digitals a Espanya | Residendy for digital nomads in Spain

En els darrers anys i, especialment, a partir de la pandèmia, s’ha accelerat a la ciutat de Barcelona l’acollida dels anomenats “nómades digitals”: professionals que fan servir les noves tecnologies per a treballar amb un estil de vida sense geolocalització fixa.

Dit d’una altra manera, estem davant d’un model de teletreball en el que la localització del treballador és irrellevant, disponsant aquest d’absoluta llibertat de moviments i residència, ja que l’empresa el que el contracta accepta que així sigui.

Si ets un nòmada digital i vols treballar des de Barcelona, pots sol.licitar un visat o autorització per venir a residir a la Ciutat Comtal

En primer terme, hem de definir bé què entén la legislació espanyola per “visat de nòmada digital”: es tracta d’un permís de residència que permet als ciutadans extra-comunitaris (no ciutadans de l’Unió Europea) treballar en remot per a una empresa que estigui localitzada fora d’Espanya.

A partir d’aquí, per aconseguir el denominat “visat per a nòmades digitals a Espanya” s’hauran de reunir una sèrie de requisits.

A continuació, detallem, a grans trets, quins són els principals:

Requisits per aconseguir un visat per a nòmades digitals a Espanya

Tot seguit, fem un llistat dels principals requisits que ha de complir una persona per a obtenir un visat per a nòmada digital a Espanya:

  • L’empresa per a la que treballi en remot ha de tenir la seva seu fora d’Espanya.
  • Els seus ingressos personals han de superar el doble del salari mínim interprofessional establert a Espanya.
  • El sol.licitant del visat ha de demostrar que té una relació laboral mínima d’un any amb alguna de les empreses amb les que treballa i un certificat que acrediti que pot exercir la seva activitat en remot.
  • El procés de sol.licitud d’un visat per a nòmada digital té un cost aproximat de 60 Euros i el temps d’entrega del mateix és, aproximadament, de 20 dies.
  • El visat per a nòmada digital pot tenir una durada total de 5 anys.
  • El treballador haurà de contractar una assegurança mèdica privada amb cobertura a tot el territori espanyol.

Apartaments a Barcelona per a nòmades digitals

Visado para nómadas digitales en España

A PUNTO HABITAT coneixem la creixent necessitat d’habitatge de lloguer de curta durada per a ciutadans que arriben a Barcelona per a desenvolupar la seva feina de manera temporal.

Ets un nòmada digital en recerca d’un lloc còmode, modern i ben ubicat per allotjar-te a Barcelona?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Otras entradas relacionadas

Reunión API Alquiler Temporal

Reunió API Lloguer Temporal

Conclusions derivades de la reunió dels API de Barcelona sobre la nova regulació del lloguer temporal Reunió API Lloguer Temporal: després de

Regulación Alquiler Temporal Barcelona

Regulació Lloguer Temporal Barcelona

Lloguer Temporal a Barcelona: Canvis Legals i Obligacions Regulació Lloguer Temporal Barcelona: Decret-llei sorpresa. Avui, 24 d’abril del 2024, el Govern de

Compare listings

Compare